Μετεωρολογικός Σταθμός

Αρχική

Μετεωρολογικός Σταθμός

Μετεωρολογικός Σταθμός

Our meteorological station is located at the site of the hotel and at an altitude of 1050 meters.

The purpose is to inform the public and everyone interested in the weather conditions of the Omalos Plateau.